Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô

Cuộc khổ nạn của chúa Giêsu Kitô

Chúa luôn nhìn thấy, và nghe những đau khổ của chúng con, Chúa luôn lắng nghe mọi lời chúng con cầu xin, và Chúa sẽ chữa lành theo cách của Chúa. Chúa chẳng bỏ mặc những ai trông cậy nơi Ngài. Một người Cha hoàn hảo và yêu thương hơn tất cả những người cha trần gian.

Trả lời