Giờ lễ dòng Chúa cứu thế

Giờ lễ và giải tội của Dòng Chúa Cứu Thế

 1. Giờ lễ TẠI NHÀ THỜ DCCT HÀ NỘI
 2. Giờ lễ TẠI NHÀ THỜ DCCT HUẾ
 3. Giờ lễ TẠI NHÀ THỜ DCCT SÀI GÒN

Giờ lễ TẠI NHÀ THỜ DCCT HÀ NỘI

180/2 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, Hà Nội

NGÀY THƯỜNG:

 • 05g30: Thánh lễ 1
 • 18g30: Thánh lễ 2

HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ NGÀY THỨ BẢY

 • 05g30: Thánh lễ I
 • 9g00: Thánh lễ II (Lễ cầu cho các thai nhi)
 • 12g00: Hành hương kính Đức Mẹ HCG và Thánh lễ

CHÚA NHẬT

 • CHIỀU THỨ BẢY: 19g00: Thánh lễ 1.
 • NGÀY CHÚA NHẬT:
  • 05g30: Thánh lễ 2.
  • 08g00: Thánh lễ 3.
  • 10g00: Thánh lễ 4.
  • 16g00: Thánh lễ 5 (dành cho thiếu nhi).
  • 18g00: Thánh lễ 6.
  • 20g00: Thánh lễ 7.

Giờ lễ TẠI NHÀ THỜ DCCT HUẾ

142 Nguyễn Huệ, TP. Huế

NGÀY THƯỜNG

 • 5g15: Thánh lễ 1
 • 17g30: Thánh lễ 2

HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ NGÀY THỨ BẢY

 • 14g30: Hành hương Mẹ Hằng Cứu Giúp và thánh lễ

CHÚA NHẬT

 • 5g30: Thánh lễ 1
 • 8g00: Thánh lễ 2
 • 16g30: Thánh lễ 3

Giờ lễ TẠI NHÀ THỜ DCCT SÀI GÒN

38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Tp. HCM.

NGÀY THƯỜNG

 • 05g00: Thánh lễ 1
 • 06g00: Thánh lễ 2
 • 18g00: Thánh lễ 3

(Chiều thứ ba, trước giờ lễ có học hỏi về Truyền giáo)

HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ NGÀY THỨ BẢY

 • 06g00: Làm việc kính Đức Mẹ và Thánh lễ 1
 • 14g00: Làm việc kính Đức Mẹ và Thánh lễ 2
 • 16g00: Làm việc kính Đức Mẹ và Thánh lễ 3

CHÚA NHẬT

 • CHIỀU THỨ BẢY
  • 18g30: Thánh lễ 1.
 • NGÀY CHÚA NHẬT
  • 05g00: Thánh lễ 2.
  • 06g30: Thánh lễ 3.
  • 08g00: Thánh lễ 4.
  • 10g00: Thánh lễ 5.
  • 15g30: Thánh lễ 6.
  • 17g00: Thánh lễ 7.
  • 18g30: Thánh lễ 8.
  • 20g00: Thánh lễ 9.

Trả lời