Giờ lễ nhà thờ Đồng Tiến

Giờ lễ, Lịch lễ nhà thờ Đồng Tiến

Từ thứ 2 – thứ 5: 17:30 p.m

Thứ 6 + Thứ 7: 06:00 a.m và 17:30 p.m

Ngày Chúa Nhật: 06:00 a.m, 07:30 a.m, 17:00 p.m, 18:30 p.m

Thông tin thêm

Nhà thờ Giáo xứ Đồng Tiến – Tổng Giáo phận Sài Gòn

Địa chỉ : 54 Thành Thái, P.12 Quận 10

Chánh xứ : Linh mục GioanB. Trần Thanh Cao

Năm thành lập : 1963

Số giáo dân: Khoảng 2000 người

Trả lời