Giờ lễ nhà thờ Đức Bà

Giờ lễ tại nhà thờ Đức Bà

Ngày thường từ thứ 2 tới thứ 7

Sáng: bắt đầu từ 5h30

Chiều: bắt đầu từ 17h00.

Chủ nhật (ngày Chúa Nhật) có 7 thánh lễ

Sáng: 5h30 – 6h30 – 7h30 – 9h30 (Thánh lễ bằng tiếng anh).

Chiều: 16h00 – 17h15 – 18h3

Thông tin thêm

Nhà Thờ Đức Bà Sài Gòn

Giáo hạt: Sài gòn Chợ Quán

Giáo phận: Sài Gòn

Năm thành lập: 1863

Bổn mạng:: Đức Mẹ Vô Nhiễm

Địa chỉ: 1, Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trả lời