Giờ lễ nhà thờ Kỳ Đồng

Giờ lễ và giải tột tại nhà thờ Kỳ Đồng

  1. Thánh lễ ngày thường
  2. Thánh lễ Chúa Nhật
  3. Các giờ hành hương Đức Mẹ hằng cứu giúp
  4. Lịch giải tội

THÁNH LỄ NGÀY THƯỜNG NHÀ THỜ KỲ ĐỒNG

05g00: Thánh lễ 1.

06g00: Thánh lễ 2.

18g00: Thánh Lễ 3.

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT NHÀ THỜ KỲ ĐỒNG

Chiều thứ Bảy

18g30: Thánh lễ 1.

Ngày Chúa Nhật

05g00: Thánh lễ 2.

06g30: Thánh lễ 3.

08g00: Thánh lễ 4.

10g00: Thánh lễ 5.

15g00: Thánh lễ 6.

17g00: Thánh lễ 7.

18g30: Thánh lễ 8.

20g00: Thánh lễ 9.

CÁC GIỜ HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP NHÀ THỜ KỲ ĐỒNG

Thứ Bảy hằng tuần.

06g00: Giờ I

14g00: Giờ II

16g00: Giờ III

LỊCH GIẢI TỘI NHÀ THỜ KỲ ĐỒNG

Từ thứ 2 – thứ 7

Sáng: 8g00 – 10g30

Chiều: 14g00 – 16g30

Trả lời