Kinh Ăn Năn Tội

Kinh Ăn Năn Tội là một kinh thể hiện sự sám hối của người phạm tội. Kinh này thường được đọc khi tín hữu Công giáo xưng thú tội lỗi với linh mục trong lúc xưng tội và thực hiện Bí tích Hòa giải.

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng.

Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng.

Amen !

Lời kinh Ăn Năn Tội nhắc nhớ ta về Lòng Thương Xót vô bờ của Thiên Chúa: “Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa”.

Nhận ra những yếu hèn của chính ta, nhận ra ta đã phản nghịch cùng Chúa, đã không đi theo con đường trọn lành của Chúa, lúc ấy ta mới có thể làm nên những thay đổi cho ta trên đường nhân đức. Lúc này, ăn năn tội không những không làm suy giảm bản chất của ta, mà còn làm cho tâm hồn ta thêm lớn lên trong ân nghĩa của Chúa.

➫ Xem thêm doc kinh thuong ngay | kinh sang | kinh thánh thiên chúa giáo

Trả lời