Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Maria ! Mẹ Vô Nhiễm Tội Truyền. Maria ! Mẹ Thiên Chúa uy quyền. Xin Mẹ thương cứu giúp loài người dưới thế. Xin Mẹ thương giúp chúng con trắng trong vững bền.

1- Trong cơn gian nan linh hồn con bối rối,
Cho con tin yêu nơi quyền phép Mẹ.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

2- Khi con lâm nguy sa phải cơn cám dỗ,
Cho con cương kiên chống lại ba thù.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

3- Khi con ham mê xác thịt con yếu đuối,
Cho con kiên tâm hết lòng thắng dẹp.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

4- Khi con sa nơi ma quỷ vây tứ phía , cho con ơn riêng thoát tay kẻ thù vô ơn bội bạc với Chúa,
Cho con ăn năn trở về.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

5- Khi con vô ế với Người.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

6- Khi con khô khan xa đàng nhân đức,
Cho con an vui quay về chính lộ.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

7- Khi con xa quên Mẹ lành yêu dấu ban ơn,
Cho con trở về với Mẹ.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

8- Khi con đang tâm hư phạm phép thánh,
Cho con ăn năn xưng tội vững lòng.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

9- Khi con an vui xưng tội rước lễ,
Ban ơn cho con dọn mình xứng đáng.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

10- Cho con luôn luôn giữ mình trinh khiết,
Nói gương cao sang của Mẹ nhân lành.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

11- Cho con luôn luôn khiêm nhường êm ái,
Nói gương cao sang của Mẹ nhân lành.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

12- Cho con luôn luôn hết lòng yêu mến Chúa,
Noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

13- Cho con luôn luôn yêu người tha thiết,
Noi gương cao sang của Mẹ nhân lành.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

14- Cho con luôn luôn tuân hành theo ý Chúa,
Nói gương cao sang của Mẹ nhân lành.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

15- Cho con chăm lo vui mở mang nước Chúa,
Cứu giúp những kẻ hãy còn xa lạc.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

16- Cho con an tâm trong giờ hấp hối,
Xa mưu Satan dỗ dành khuyến giục.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

17- Cho con trịnh trọng trước toà phán xét,
Đáng Chúa dẫn dắt con về Thiên Đàng.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

18- Cho con lên nơi bên Mẹ trong nước Chúa,
Tôn vinh Ba Ngôi Chúa cả muôn đời.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

19- Con xin dâng lên tâm hồn thân xác,
Trong tay khoan nhân của Mẹ Chúa Trời.
— XIN MẸ THƯƠNG CỨU GIÚP CON.

➫ Xem thêm kinh thánh công giáo

Kinh Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp… chúng con được đến khấn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ thì con được thỏa lòng là dường nào.

Nhìn thấy chân dung tốt lành của Mẹ thì con thêm Lòng tin cậy vững vàng, khác nào con thảo đối với Mẹ lành vậy. Con thấy Đức Chúa Giêsu là Đấng Cứu Chuộc loài người, và cũng là Chúa con, đang ngự trên tay Mẹ. Người là Đấng phép tắc vô cùng, là Chúa tể cầm quyền sinh tử, là Đấng ban phát mọi ơn lành. Và Mẹ là Mẹ Người!

Vậy Mẹ có đủ quyền thế mà kêu xin Người, cùng đủ quyền buộc Người phải nhận lời Mẹ xin. Người đã chứng thật, Người chẵng có thể từ chối Mẹ ơn gì, và lại ước ao muốn nghe lời Mẹ xin.

Vậy lạy Mẹ Chúa Giêsu, lời Mẹ cầu bầu rất đỗi thần thế, nên con dám nài xin Mẹ ban cho con ơn nầy (kể ơn xin với Mẹ).

Con hết lòng cầu xin và trông cậy vững vàng Mẹ sẽ chuyển cầu cho con.Amen

Trả lời