Kinh Cậy

Kinh tin cậy mến

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được.

Amen !

Lời kinh giúp chúng ta xác định rõ đối tượng của niềm trông cậy là ở nơi Thiên Chúa, chứ không phải cậy dựa vào một sức mạnh phàm trần nào. Lời kinh còn cho chúng ta thấy rõ lý do trông cậy được đặt cơ sở trên niềm xác tín căn bản là cậy nhờ “công nghiệp Chúa Giêsu” chứ không phải do công lao của riêng ta. Trông cậy công nghiệp Chúa Giêsu sẽ giúp ta sống trọn ơn nghĩa với Chúa là “giữ đạo cho nên ở đời này” và “ngày sau được lên thiên đàng” cùng hưởng vinh phúc với Chúa. Lời kinh còn giúp ta thấm nhuần giáo lý mà mẹ Hội Thánh đã dạy: “Đức cậy là nhân đức giúp ta chắc chắn và bền lòng mong ước điều ta phải làm ở đời này là ca tụng Chúa, phụng sự Chúa, và tìm hạnh phúc thật trong Chúa. Bởi vì chỗ ở cuối cùng của ta là nơi Thiên Chúa”.

➫ Xem thêm kinh doc thuong ngay | kinh buoi sang | kinh cong giao

Trả lời