Kinh Ðức Chúa Thánh Thần

Dưới đây là kinh Ðức Chúa Thánh Thần cần thiết hãy nhớ

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con.

Amen !

Về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống của Hội Thánh, Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy: “Đời sống luân lý Kitô hữu là đời sống “trong Đức Kitô”  và “trong Chúa Thánh Thần”. Nói một cách cụ thể hơn, Chúa Thánh Thần là vị Thầy nội tâm của đời sống theo Chúa Kitô, là vị linh hướng, là Đấng chỉ bảo và củng cố đời sống Kitô hữu.  Ngài còn là vị thầy dạy cầu nguyện, vì thế truyền thống Giáo hội luôn cầu xin Chúa Thánh Thần mỗi khi bắt đầu công việc và mỗi khi cầu nguyện.

➫ Xem thêm kinh thánh mỗi ngày | kinh đọc buổi sáng | doc kinh thanh

Trả lời