Kinh Hãy Nhớ

Kinh hãy nhớ là một kinh nguyện Đức Mẹ của Công giáo Rôma. Nhiều người cho rằng, thánh Bernard de Clairvaux (1090-1153) (một Tiến sĩ Hội thánh) là tác giả kinh này. Tuy nhiên, kinh này xuất hiện vào thế kỷ 17, do linh mục đan sĩ cùng tên Claude Bernard (1588-1641) phổ biến.

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con hết lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi.

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương và nhậm lời con cùng.

Amen !

➫ Xem thêm tổng hợp thanh kinh hang ngay | đọc kinh buổi sáng| tất cả các kinh công giáo

Trả lời