Kinh Kính Mừng

Kinh kính mừng là một cầu vồng trên trời, là một dấu chỉ lòng thương xót và ân sủng Thiên Chúa ban cho thế giới. Mẹ muốn dân chúng có lòng sùng kính kinh Mân Côi để được ơn thánh và phúc lành của Con Mẹ trong cuộc sống và trong giờ sau hết”.

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử.

Amen !

Khi lắng đọng tâm hồn theo lời kinh, có lẽ nhiều người cảm nhận một sự an ủi, vỗ về từ cõi vô hình giúp vượt qua những âu lo, sầu lụy, tạo thêm hứng khởi cho cuộc đời trần thế.

➫ Xem thêm kinh cong giao hang ngay | kinh đọc buổi sáng | kinh thánh công giáo

Trả lời