Kinh Phụng Vụ

Tổng hợp giờ kinh phụng vụ hôm nay.. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa

Trả lời