Kinh Sáng Danh

Kinh sáng danh là một bài kinh ngắn của Kitô giáo mang tính ca tụng Thiên Chúa. Bài kinh này được người Công giáo dùng sau các bài Thánh Vịnh trong Các Giờ Kinh Phụng Vụ, Kinh Mân Côi, Thánh Ca,….

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng.

Amen !

Lời kinh có dạng thức như một câu mệnh lệnh với ý nghĩa là hãy làm cho danh Chúa Ba Ngôi tỏ rạng, hãy làm cho danh Thiên Chúa Ba Ngôi được nhiều người hiểu biết. Lời kinh còn nhắn nhủ ta phải tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi – Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần – có trước vô cùng, hiện có bây giờ, và hằng có đời đời chẳng cùng.

➫ Xem thêm kinh nguyen hang ngay | kinh sang | doc kinh thien chua

Trả lời