Kinh Sáng Soi

Kinh sáng soi – ThanhCaViet.NET

Cúi xin Chúa sáng soi, cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm, xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa.

Amen !

Thánh Phaolô đã có một kinh nghiệm tuyệt vời khi chia sẻ: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm”. Điều này có nghĩa là, chúng ta không thể điều khiển được chính mình, chúng ta không đủ nghị lực để dám chắc mọi điều ta làm đều tốt. Vì thế, đọc lời “Kinh Sáng Soi” để xin Chúa hướng dẫn trước khi bắt đầu những chương trình, kế hoạch; trước những giờ học, giờ kinh hoặc trước khi khởi sự bất kỳ một công việc gì, đó là điều cần thiết

➫ Xem thêm đọc kinh thánh hằng ngày | kinh buoi sang | kinh thien chua

Trả lời