Kinh Kính Thánh Giá Chúa Giêsu

Kinh Thánh Gia - Kính Thánh Giá Chúa Giêsu Lạy Thiên Chúa Toàn năng, đã chịu chết trên Thập giá vì tội lỗi con!...

Kinh Phụng Vụ

Tổng hợp giờ kinh phụng vụ hôm nay.. Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ. Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh...

Thư gởi Chúa Hài Đồng

Kính gởi: Chúa Hài Đồng rất kính mến của con, Chỉ còn hơn 3 ngày nữa là đến sinh nhật của Chúa rồi. Con...

Phải xưng những loại tội nào?

GIÁO LUẬT: PHẢI XƯNG NHỮNG LOẠI TỘI NÀO? 1. ĐỐI VỚI CÁC TỘI TRỌNG Điều 988 §1 của Bộ Giáo Luật quy định: “Sau khi...

3 Kinh Trọng Để Trừ Quỷ

LM Gabriele Amorth, một vị linh mục từ quỷ nổi tiếng người Ý và đã từng trừ quỷ trong 70,000 vụ, ngài đề nghị...