Kinh Lạy Nữ vương Gia Đình

Kinh lạy nữ vương gia đình - ThanhCaViet.NET Lạy Nữ Vương gia đình Mẹ ở đây với chúng con, vui buồn sướng khổ, Mẹ...

Kinh Vực Sâu

Kinh vực sâu - ThanhCaViet.NET Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van,...

Kinh Lạy Ơn Đức Chúa Giêsu

Kinh lạy ơn Đức Chúa Giêsu - ThanhCaViet.NET Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian ba mươi ba năm...

Kinh Phó Dâng

Kinh phó dâng - ThanhCaViet.NET Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa. Chúa đã phù hộ con...

Kinh Xét Mình

Kinh xét mình - ThanhCaViet.NET Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã...