Kinh Vực Sâu

Kinh vực sâu – ThanhCaViet.NET

Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhậm lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin.

Nếu Chúa chấp tội, nào ai rỗi được?

Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Đức Chúa Trời, đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy.

Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (linh hồn ) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn (linh hồn ) cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Amen.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy rằng, con hãy xin thì con sẽ được. Vậy con xin Chúa lòng lành vô cùng thương đến các linh hồn nơi luyện tội. Xin Chúa nghe lời con cầu xin kêu van, cho linh hồn ông bà, cha mẹ, anh em, bạn hữu con. Xin Chúa mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy vào. Xin cho các linh hồn ấy được sự sống vô cùng hằng soi cho liên.

Amen !

Khi cầu nguyện từ kinh vực sâu, tôi cảm thấy rất khiêm tốn và bé nhỏ. Tôi tin Chúa là Đấng giàu lòng thương xót và quyền năng. Người thực sự đã thương tôi.

Người thương tôi bằng sự Người ban cho tôi Tin Mừng. Tin Mừng mà Người ban tặng, không phải là một giáo lý, nhưng là một Người, một Đấng, đó là Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đã đến với tôi. Tôi đã gặp được Người. Người nuôi tôi bằng Lời Chúa, bằng phép Thánh Thể, bằng những tâm sự thân mật. Người cứu tôi một cách trực tiếp bằng những hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Người cứu tôi một cách gián tiếp bằng sự nâng đỡ của Hội Thánh và của bao người tốt. Họ được Chúa sai đến, để giúp tôi tránh tội và làm lành. Nhất là để thêm vào lòng tôi lửa mến Chúa yêu người.

➫ Xem thêm tổng hợp kinh hang ngay | đọc kinh tối| đọc kinh thánh công giáo

Trả lời