Kinh Xét Mình

Kinh xét mình – ThanhCaViet.NET

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa.

Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội cùng dốc lòng chừa thật.

Amen !

Đức Thánh Cha Phanxicô nói người Công giáo cần phải xưng tội, bởi vì ai cũng cần được tha thứ tội lỗi, tha thứ những cách “chúng ta suy nghĩ và hành động trái với Phúc Âm”. Ai bảo mình vô tội thì người ấy là kẻ nói dối hoặc bị mù.

➫ Xem thêm tổng hợp kinh thanh hang ngay | kinh tối gia đình| đọc kinh công giáo

Trả lời