Lịch lễ nhà thờ Thái Hà

Giờ lễ, Lịch lễ nhà thờ Thái Hà

GIỜ LỄ NHÀ THỜ THÁI HÀ

TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU

 • Lễ I: 05h30
 • Lễ II: 18h30

( Riêng thứ Tư có thánh lễ III vào lúc 20h00 và ngày thứ Sáu có thánh lễ III lúc 15h00)

NGÀY THỨ BẢY

 • Lễ I: 05h30
 • Lễ II: 08h00 (Lễ cầu nguyện cho các thai nhi, ngoài đền Giêrađô)
 • Lễ III: 10h00 (Lễ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)
 • Lễ IV: 12h00 ( Lễ Chúa Nhật, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)
 • Lễ V: 16h00 (Lễ Tiếng Anh, ngoài đền Giêrađô)
 • Lễ VI: 18h00 (Lễ Chúa Nhật, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)
 • Lễ VII: 20h00 (Lễ dành cho giới trẻ)

NGÀY CHÚA NHẬT

 • Lễ I: 05h30
 • Lễ II: 08h00
 • Lễ III: 10h00
 • Lễ IV: 16h00 ( Lễ dành cho thiếu nhi)
 • Lễ V: 18h00
 • Lễ VI: 20h00 (Chúa nhật cuối tháng cầu cho công lý và hòa bình)

Riêng các ngày lễ trọng sẽ có lịch thông báo cụ thể

GIẢI TỘI NHÀ THỜ THÁI HÀ

TỪ THỨ BA ĐẾN THỨ SÁU

 • Sáng: 8h00 – 11h00
 • Chiều: 3h00 – 5h00
 • Sau thánh lễ sáng lúc 5h30. Trước và sau thánh lễ chiều lúc 18h30

THỨ BẢY VÀ CHÚA NHẬT

 • Trước và sau các thánh lễ

Lưu ý: Thứ Hai hàng tuần không giải tội.

Trả lời